Thuê Xe Đạp Thường Tại Lào Cai

CHO THUÊ XE ĐẠP

 
XE ĐẠP THÀNH PHỐ
THỜI GIAN THUÊGIÁ (USD)GIÁ (VND)ĐẶT CỌC
Day (24 hours)5115,000ID
Or 150 USD
Or 3,450,000 VND
Week30690,000
Month1252,880,000
 
XE ĐẠP HYBRID/TOURING
THỜI GIAN THUÊGIÁ (USD)GIÁ (VND)ĐẶT CỌC
Day (24 hours)7180,000ID
Or 350 USD
Or 8,000,000 VND
Week42970,000
Month1754,050,000
 
XE ĐẠP THỂ THAO
THỜI GIAN THUÊGIÁ (USD)GIÁ (VND)ĐẶT CỌC
Day (24 hours)10230,000ID
Or 450 USD
Or 10,000,000 VND
Week601,380,000
Month2505,750,000
 
XE ĐẠP ĐUA
THỜI GIAN THUÊGIÁ (USD)GIÁ (VND)ĐẶT CỌC
Day (24 hours)15345,000ID
Or 700 USD
Or 16,000,000 VND
Week902,070,000
Month3758,122,000

Comments