Xe Côn ( Manual motorbike )Win 125cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:70.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 200.000VND / day (2 days or more)
Price: 70.000VND / hour
Transit time: 70.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Yamaha Exciter 150cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:600.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:200.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:200.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 600.000VND / day (2 days or more)
Price: 20.000VND / hour
Transit time: 200.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

 Honda Winner 150cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:600.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:200.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:200.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 600.000VND / day (2 days or more)
Price: 200.000VND / hour
Transit time: 200.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393Yamaha Exciter 135cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:400.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:130.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:130.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 400.000VND / day (2 days or more)
Price: 130.000VND / hour
Transit time: 130.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Honda XR 150cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:1.000.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:320.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:320.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 1.000.000VND / day (2 days or more)
Price: 320.000VND / hour
Transit time: 320.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Yamaha XTZ 150cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:1.000.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:320.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:320.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 1.000.000VND / day (2 days or more)
Price: 320.000VND / hour
Transit time: 320.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393
 Honda MSX 125cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:800.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:300.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:300.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 800.000VND / day (2 days or more)
Price: 300.000VND / hour
Transit time: 300.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393
Comments