Xe Vip(Motorcycle Vip)


Honda SH 150i


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:1.000.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:350.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:350.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 1.000.000VND / day (2 days or more)
Price: 350.000VND / hour
Transit time: 350.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Honda SH Moden 125cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:800.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:300.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:300.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 800.000VND / day (2 days or more)
Price: 300.000VND / hour
Transit time: 300.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

 Honda MSX 125cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:800.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:300.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:300.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 800.000VND / day (2 days or more)
Price: 300.000VND / hour
Transit time: 300.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Comments