Thuê Xe Hơi Ngày(Rent Cars By Day)

XE 4 CHỖ TOYOTA VIOS

TOYOTA VIOS
Màu xe:Đen, bạc
Điều kiện thuê: 08:00~17:00/100km
Giá thuê:900.000VNĐ
 
Giờ vượt:60.000VNĐ/h
Km vượt:6.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

HONDA CITY

HONDA CITY
Màu xe:Đen, titan
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:900.000VNĐ
 
Giờ vượt:60.000VNĐ/h
Km vượt:6.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

TOYOTA ALTIS

TOYOTA ALTIS
Màu xe:Đen
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:1.100.000VNĐ
 
Giờ vượt:60.000VNĐ/h
Km vượt:6.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

TOYOTA CAMRY 2.5G

TOYOTA CAMRY 2.5G
Màu xe:Đen
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:1.500.000VNĐ
  
Giờ vượt:100.000VNĐ/h
Km vượt:10.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883
 Xe 7 Chỗ 

TOYOTA INNOVA

TOYOTA INNOVA
Màu xe:Đen, bạc, vàng chanh
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:1.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Km vượt:7.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

TOYOTA FORTUNER

TOYOTA FORTUNER
Màu xe:Đen, bạc
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:1.500.000VNĐ
 
Giờ vượt:80.000VNĐ/h
Km vượt:8.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

KIA SEDONA

KIA SEDONA
Màu xe:Đen, bạc, trắng
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:1.600.000VNĐ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Km vượt:7.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

 Xe 16 Chỗ 

FORD TRANSIT

FORD TRANSIT
Màu xe:Đen, bạc
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:1.200.000VNĐ
 
Giờ vượt:80.000VNĐ/h
Km 
vượt:8.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0868.333.883

MEC SPRINTER

MEC SPRINTER
Màu xe:Bạc
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:1.200.000VNĐ
 
Giờ vượt:80.000VNĐ/h
Km vượt:8.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883


Xe 29 Chỗ

HYUNDAI COUNTY

HYUNDAI COUNTY
Màu xe:Đồng vàng
Điều kiện thuê:08:00~17:00/100km
Giá thuê:1.500.000VNĐ
 
Giờ vượt:100.000VNĐ/h
Km vượt:10.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883
Comments