Thuê Xe Hơi Tháng(Car rent by Month)

Xe 4 Chỗ TOYOTA VIOS

TOYOTA VIOS
Màu xe:Đen, bạc
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:23.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:60.000VNĐ/h
Km vượt:6.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

HONDA CITY

HONDA CITY
Màu xe:Đen, titan
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:23.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:60.000VNĐ/h
Km vượt:6.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

TOYOTA ALTIS

TOYOTA ALTIS
Màu xe:Đen
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:25.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:60.000VNĐ/h
Km vượt:6.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

TOYOTA CAMRY 2.5G

TOYOTA CAMRY 2.5G
Màu xe:Đen
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:35.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:100.000VNĐ/h
Km vượt:10.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883
 Xe 7 Chỗ 

TOYOTA INNOVA

TOYOTA INNOVA
Màu xe:Đen, bạc, vàng chanh
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:25.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Km vượt:7.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

TOYOTA FORTUNER

TOYOTA FORTUNER
Màu xe:Đen, bạc
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:28.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:80.000VNĐ/h
Km vượt:8.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

FORD EVEREST

FORD EVEREST
Màu xe:Đen, bạc, đỏ, trắng
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:25.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Km vượt:7.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

MITSUBISHI GRANDIS

MITSUBISHI GRANDIS
Màu xe:Đen, bạc, trắng
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:26.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Km vượt:7.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

 Xe 16 Chỗ 

FORD TRANSIT

FORD TRANSIT
Màu xe:Đen, bạc
Điều kiện thuê:26
ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:27.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:80.000VNĐ/h
Km vượt:8.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0868.333.883

MEC SPRINTER

MEC SPRINTER
Màu xe:Bạc
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:27.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:80.000VNĐ/h
Km vượt:8.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

TOYOTA HIACE

TOYOTA HIACE
Màu xe:Bạc
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:26.000.000VNĐ
 
Giờ vượt:80.000VNĐ/h
Km vượt:8.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883

Xe 29 Chỗ

HYUNDAI COUNTY

HYUNDAI COUNTY
Màu xe:Đồng vàng
Điều kiện thuê:26 ngày/2600km/08:00~17:00
Giá thuê:33.800.000VNĐ
 
Giờ vượt:100.000VNĐ/h
Km vượt:10.000VNĐ/Km
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0868.333.883
Comments