Xe Số

(Semi-automatic Motorcycles)

Honda Wave RSX 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )

Giá thuê:50.000VNĐ/giờ

Giờ vượt:70.000VNĐ/h

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (2 days or more)

Price: 50.000VND / hour

Transit time: 50.000VNĐ / h

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Yamaha Sirius 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )

Giá thuê:50.000VNĐ/giờ

Giờ vượt:70.000VNĐ/h

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (2 days or more)

Price: 50.000VND / hour

Transit time: 50.000VNĐ / h

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Honda Wave S 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )

Giá thuê:50.000VNĐ/giờ

Giờ vượt:70.000VNĐ/h

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (2 days or more)

Price: 50.000VND / hour

Transit time: 50.000VNĐ / h

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Honda Wave RS 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )

Giá thuê:50.000VNĐ/giờ

Giờ vượt:70.000VNĐ/h

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (2 days or more)

Price: 50.000VND / hour

Transit time: 50.000VNĐ / h

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Honda Blade 110cc

(ngừng kinh doanh)


Honda Future 125cc

(ngừng kinh doanh)


Super Dream

(ngừng kinh doanh)