DỊCH VỤ LOGISTICS Lào Cai + Đầu Mối Sỉ Lẻ Hàng Hoá Trung Quốc Tại Cửa Khẩu Lào Cai

Theo điều 233 Luật Thương mại : “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao .”

Các công việc trên đã được Công Ty logistics Lào Cai thực hiện ngay từ khi công ty chính thức họat động với tư cách là các dịch vụ hỗ trợ cho họat động vận chuyển quốc tế . Từ năm 2002 mảng dịch vụ này được tách riêng thành các phòng kinh doanh riêng ở TP Lào Cai với hệ thống kho bãi trên 8 000 m2, đội xe container, xe vận tải nhẹ và xe nâng các loại trên 15 chiếc làm cơ sở tạo nên sự khác biệt ..


Công Ty logistics Lào Cai đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất (kho bãi và phương tiện), phát triển nguồn nhân lực phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ này nhằm thực hiện ngày càng hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế nhắm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Các dịch vụ chủ yếu đã và đang thực hiện :


Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu

Dịch vụ phân phối hàng hóa thiết bị XNK và nội địa :


Thực hiện các công việc giao nhận vận chuyển tập trung về kho, bảo quản, phân loại và tổ chức vận chuyển, bốc dỡ, giao nhận đến các địa điểm được yêu cầu, thu chi hộ cho chủ hàng … thông qua hệ thống kho bãi đủ tiêu chuẩn và chương trình phần mềm quản lý theo yêu cầu của các công ty đa quốc gia.

Các nhóm hàng chính đã thực hiện : thiết bị viễn thông, điện tử , Thiết bị Công Trình Thuỷ Điện , Hàng gia dụng, thực phẩm , Rau Củ , Hoa Quả … cho các khách hàng là các công ty nội địa , các nhà nhập khẩu đầu mối đại lý phân phối cho các hãng bên Trung Quốc .


Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ Kho - Bãi 


Liên hệ

TP LÀO CAI


PHÒNG LOGISTICS Lào Cai

Liện hệ : 02143.863.862