Xe 16 Chỗ Có Lái

Ford Transit

loại xe 16 Chỗ

đời (2020)

Biển Số 24B-00922

Liên Hệ Báo Giá : 0868.333.883

Ford Transit

loại xe 16 Chỗ Limosin

đời (2020)

Biển Số 24B-00912

Liên Hệ Báo Giá : 0868.333.883

Ford Transit

loại xe 16 Chỗ 

đời (2020)

Biển Số 24B-00981

Liên Hệ Báo Giá : 0868.333.883

Ford Transit

loại xe 16 Chỗ 

đời (2020)

Biển Số 24B-01356

Liên Hệ Báo Giá : 0868.333.883

HuynhDai IVECO

loại xe 16 Chỗ 

đời (2022)

Biển Số 24B-00818

Liên Hệ Báo Giá : 0868.333.883