NISAN 5 Chỗ 24A 153.88

NISAN 5 CHỖ 

Biển Số 24A - 15388

Loại Xe 5 Chỗ 

Số Tự Động

Đời 2019

Liên Hệ Đặt Xe : 02143.863.862