Loại xe: 0.5 tấn

Kích thước 2m x 1.3m x 1.3m (dài x rộng x cao)