Xe Số

(Semi-automatic Motorcycles)

Honda Wave RSX 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 3 ngày trở lên giảm 50k/ngày )

Giá thuê Tháng :100.000VNĐ/ngày

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (3 days or more)

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Yamaha Sirius 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê :200.000VNĐ/ngày ( 3 ngày trở lên giảm 50k/ngày )

Giá thuê Tháng :100.000VNĐ/ngày

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (3 days or more)

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Honda Wave S 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 3 ngày trở lên giảm 50k/ngày )

Giá thuê Tháng :100.000VNĐ/ngày

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (3 days or more)

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Honda Wave RS 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 3 ngày trở lên giảm 50k/ngày )

Giá thuê Tháng :100.000VNĐ/ngày

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (2 days or more)

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Honda Blade 110cc

Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh

Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX

Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 3 ngày trở lên giảm 50k/ngày )

Giá thuê Tháng :100.000VNĐ/ngày

Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 0962.906.393

Translate

Color: Black, Red, Green

Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 

Passport or ID card

Price: 150.000VND / day (3 days or more)

For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Honda Future 125cc

(ngừng kinh doanh)


Super Dream

(ngừng kinh doanh)